Ako neće publika kod nas, mi ćemo kod nje

Da bi grafiku učinili vidljivijom i došli do šire publike, približili im grafiku i zainteresovali veći broj ljudi za ovaj umetnički izraz i da bi podržali mlade umetnike, postavkom grafike na majicu, umetničko delo činimo dostupnim, vidljivijim nego u galerijskom prostoru, ili privatnoj kolekciji. Galerijski prostor izvodimo u svakodnevni život i otklanjamo strah o iskazivanju stava o umetničkom delu: običan čovek teško će se usuditi da komentariše umetničko delo u galeriji, ali će slobodno reći: „Dobra ti je majica“, ili suprotno: „Šta ti je to?“

Majica je kao medijum odabrana jer je artikal koji je dostupan svima, ali i ličan. Radovi na majicama su umetnička dela koja su već prikazana na izložbama. Umetnici ne rade aplikacije prema narudžbini, ilustraciju koja bi bila dopadljiva publici. Bira se rad koji je već prošao filter kategorizacije za umetničko delo, preciznije, bio je u postavci izložbe.

Grafika je umetnost multioriginala. Postoji više kopija jednog rada. Svaki otisak se potpisuje i potpisom autora dobija svoju vrednost. Uglavnom 5 % tiraža ostaje autoru i umesto numeracije otiska u odnosu na celokupan tiraž, obeležava se sa AO (autorski otisak). Potpisom autora i oznakom AO na majicama, aludiramo na autentične grafike mladih umetnika. Majice se izrađuju u ograničenom tiražu, isto kao što se i grafika štampa u određenom broju otisaka. Izrađuju se u tehnici sitoštampe, kako bi i proces izrade majice autentično pratio sam grafički proces.