Vladimir Milanović

Vladimir Milanović

je dobitnik ULUS-ove nagrade „Zlatna igla“ 2021, kao i nagrade „Veliki pečat“ 2014. galerije Grafički kolektiv. U svom radu najčešće kombinuje elemente i tehnike analognog i digitalnog izraza. Vanredni je profesor na Grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, gde je i magistrirao i doktorirao, a na Univerzitetu umetnosti u Beogradu dodatno je stekao zvanje magistra umetnosti u oblasti digitalne grafike. Izlagao je na 18 samostalnih i preko 100 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Laurat je više nagrada na međunarodnim izložbama savremene grafičke umetnosti. 

Jun 2023.

  • Small Kiss #1