Tina Danilović

Tina Danilović

je slikarka koja živi i radi u Beogradu (Srbija), čiji rad predstavlja kritiku ponašanja ljudi u savremenim društvima. Ona svoje likove stavlja u nadrealne predele, naglašavajući njihova osećanja i izraze kako bi im dala komičan izgled. Ova karakterizacija predstavlja osudu ljudskog društva. 

Gusto naneta boja i nadrealni motivi mačaka, sneška belića i vulkana utiču da dela Tine Danilović deluju kao snoviđenja, čime se naglašava čudnovato ponašanje njenih likova.

Boja i oblik su podjednako bitni za strukturu njenih slika kao i narativni sadržaj, štaviše, taj odnos je simbiotski. Rezultat je tajanstven poput poezije, otkrivajući ono nesvesno u posmatraču. 

Tina je studirala slikarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Nakon što je diplomirala 2012. godine, imala je ukupno pet samostalnih izložbi u Beogradu i Torontu, a učestvovala je i na nekoliko grupnih izložbi. 

Nataša Rastović

  • Kraljica Gabora
  • Kraljica Gabora