Nikola Velicki

Nikola Velicki

dobitnik je tri nacionalne nagrade iz oblasti grafike. Radi na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, kao docent na Odseku grafike. Priredio je više od 20 samostalih izložbi i učestvovao na preko 90 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Mart 2023.

  • Poljubac
  • Dama sa štilom
  • Mačka
  • Ptica