Morana Mandac

Morana Mandac

je svoje umetničko obrazovanje započela 2018. godine na Akademiji likovnih umetnosti u Zagrebu. Trenutno završava studije na Odseku grafike. Tokom 2022, godine, pohađala je jedan semestar na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Učestvovala je u nekoliko grupnih izložbi, umetničkih projekata i istraživanja. Teme njenih radova često su povezane sa prolaznošću i smrti, a mediji kojima se do sada koristila su grafika, crtež, ilustracija, fotografija i digitalna grafika.

Februar 2023.

  • The Man Down