Ingrid Raffai

Ingrid Raffai

je diplomirala 2019. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, smer slikarstvo, a prethodno je završila Politehničku srednju školu u Subotici, smer oblikovanje grafičkih proizvoda. Redovno učestvuje na umetničkim kolonijama, grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Pored crtanja i slikanja, bavi se fotografijom i sito štampom, a njene oblasti interesovanju su i animacija i filmsko stvaralaštvo. Članica je umetničke grupe Híd Kör art. Trenutno živi i stvara u Novom Sadu.

April 2024.

  • Soba