Ana Trajkovski

Ana Trajkovski

diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na odseku grafika, 2022. Pored godišnjih izložbi fakulteta, izlagala je u Domu Jevrema Grujića „Izlažem prvi put“ i na Fakultetu muzičkih umetnosti „Humanitarna prodajna izložba grafike“, u Beogradu, 2021, kao i u Centru za grafiku i vizuelna istraživanja, 2022. godine, u sklopu izložbe grafike studenata Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Februar 2023.

  • A Perspective